Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κσυτσομπίνα Βασιλική
Τεύχος : 99 έτος : 2010
Το γενετικό δυναμικό και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων. Τα στάδια κινητικής ανάπτυξης είναι ίδια για όλα τα παιδιά παγκοσμίως, αλλά ο ρυθμός κατάκτησής τους είναι διαφορετικός για κάθε παιδί και εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο το παιδί μεγαλώνει. Οι κινητικές επιδόσεις ενός παιδιού δεν καθορίζονται μόνο από έμφυτους μηχανισμούς, αλλά είναι αποτέλεσμα πολλαπλών μαθησιακών εμπειριών. Περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως ο υποσιτισμός τον παιδιού, η πρόωρη γέννηση, η ψυχοκινητική εκπαίδευση στο σχολείο και το σπίτι, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, ο τόπος διαμονής, οι προσδοκίες ρόλων, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής, και το κοινωνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο διαρκώς επηρεάζουν, διαφοροποιούν, και βελτιώνουν τον αναπτυσσόμενο οργανισμό.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved