Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Σχίζα Σουλτάνα
Τεύχος : 102 έτος : 2011
Η αύξηση της μεταναστευτικής ροής προς την Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση για την Κοινωνική Εργασία. Η ανάγκη που προέκυψε ήταν η ενσωμάτωση των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στον ρόλο της Κοινωνικής Εργασίας στον τομέα της ψυχικής υγείας και στις ενέργειες που προωθούν την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών. Από το σύνολο (39) των αλλοδαπών ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν στη Β' Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου (Π.Γ.Ν.) "ΑΤΤΙΚΟΝ" το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2008 έως και τον Απρίλιο του 2010 μελετήθηκαν οι 28, οι οποίοι έχριζαν ανάγκης για κοινωνική παρέμβαση. Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ημι-δομημένη συνέντευξη, ώστε να συλλεχθούν στοιχεία για την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών ψυχικά ασθενών. Στην πλειοψηφία των ασθενών εφαρμόστηκε ολιστική - διαμεθοδική κοινωνική παρέμβαση λόγω των ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν. Οι ασθενείς που προέρχονται από χώρες της Ασίας ή της Αφρικής νοσηλεύθηκαν κυρίως με διάγνωση βραχεία ψυχωσική διαταραχή. Ενδεχομένως, η συμπτωματολογία σχετίζεται με τις συνθήκες μετανάστευσης και διαβίωσης αλλά και με το καθεστώς παραμονής τους στην Ελλάδα. Οι σημαντικότερες δυσκολίες παρατηρούνται ως προς τη διαδικασία νομιμοποίησης και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη της συγκεκριμένης κοινωνικά ευπαθούς ομάδας. Η παρουσία οικογενειακού - υποστηρικτικού περιβάλλοντος επηρεάζει θετικά την πορεία της νόσου και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved