Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Γρηγόρης Νεοκλέους
Τεύχος : 108 έτος : 2012
Περίληψη Ως μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι ηλικιωμένοι και ειδικότερα οι υπερήλικες, αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον κίνδυνο κοινωνικής τους απομόνωσης και μοναξιάς. Σε μια προσπάθεια για αποφυγή αυτού του κινδύνου, η ανάπτυξη ομάδων κοινωνικής επανένταξης ευάλωτων ηλικιωμένων ή υπερήλικων ατόμων κρίνεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη...
Τεύχος : 95 έτος : 2009
Το γήρας αποτελεί μια φυσιολογική εξέλιξη στη ζωή του ανθρώπου και συνοδεύεται πολλές φορές με διάφορες προκλήσεις στην υγεία του. Το άρθρο αυτό, κινούμενο σε δυο άξονες, επιδιώκει από τη μια να τονίσει τη σημασία του ευτυχισμένου γήρατος και από την άλλη να αναδείξει το πρόβλημα της ηλικιακής διάκρισης εναντίον των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας, είτε σκόπιμα είτε λόγω άγνοιας. Σε μια εποχή όπου σημειώνεται ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων παγκοσμίως, είναι σημαντικό τα άτομα αυτά να ζουν ευτυχισμένα και σε πνεύμα συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Αυτό μπορεί να απομακρύνει τον κίνδυνο διακρίσεων εις βάρος τους και να μειώσει το οικονομικό και κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η συμπεριφορά αυτή.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved