Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Αμπουμπάκερ Φαίζ
Τεύχος : 102 έτος : 2011
Συγγραφείς: Αμπουμπάκερ Φαίζ
Είναι κοινώς αποδεκτό πως η ύπαρξη κοινωνιών, στις οποίες συνδιαλέγονται κοινότητες με διαφορετικές προελεύσεις, πολιτισμούς και παραδόσεις, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Και αυτό, διότι από καταβολής κόσμου, καθώς ο άνθρωπος αναζητούσε ευνοϊκότερους τρόπους επιβίωσης, σημειώνονταν μεγάλες πληθυσμιακές μετακινήσεις που μετέβαλλαν τη μορφή του κοινωνικού χώρου. Παρατηρώντας τη σημαντική θέση που καταλαμβάνει σήμερα στην ατζέντα των σύγχρονων ευρωπαϊκών χωρών το μεταναστευτικό ζήτημα, καθίσταται πλέον αναγκαίο να εκφραστεί με δυναμικό και συγκροτημένο τρόπο μια νέα αντίληψη για τη διαχείριση της μεταναστευτικής πραγματικότητας που θα βασίζεται στις αρχές της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης, θα προωθεί αξίες όπως αυτή της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας, αναγκαίες προϋποθέσεις για την αμοιβαία κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων που φέρει κάθε πληθυσμιακή ομάδα εντός της κοινότητας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved