Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Μαμάη Άννα
Τεύχος : 106 έτος : 2012
Συγγραφείς: Μαμάη Άννα
Περίληψη Η διαχείριση κρίσεων θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και ψυχιάτρων, ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια θεωρίας και πρακτικής ως επαγγελματίες, προκειμένου να ανταποκριθούν στη διαχείριση του επείγοντος και των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της καταστροφής. Μέσω της επαρκούς κατάρτισης και εξειδίκευσης των επαγγελματιών, επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα της παρέμβασής τους, η οριοθέτησα του ρόλου τους και η προστασία τους από πιθανή δευτερογενή θυματοποίησή τους.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved