Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Σώκου Κατερίνα
Τεύχος : 9 έτος : 1988
Συγγραφείς: Σώκου Κατερίνα
Η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει την εποχή μας και παρατηρείται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το άρθρο παρουσιάζει στοιχεία για την εργαζόμενη Ελληνίδα που η θέση της στην αγορά εργασίας είναι υποβαθμισμένη σε σύγκριση με αυτή του άνδρα τόσο σε σχέση με την αμοιβή της όσο και με τη θέση και εξέλιξή της. Στη συνέχεια το κείμενο αναφέρεται σε ερευνητικές εργασίες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες και εξετάζουν την υγεία της εργαζόμενης, της απασχολούμενης με τα οικιακά και της άνεργης γυναίκας. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι εργαζόμενες στο σύνολό τους φαίνεται να έχουν καλύτερη υγεία, κυρίως ψυχική σε σύγκριση με αυτή που εμφανίζουν οι απασχολούμενες με τα οικιακά. Η υγεία όμως των εργαζόμενων γυναικών, κάτω των 40 ετών με πολλαπλές υποχρεώσεις και ρόλους (συζύγου, μητέρας, εργαζόμενης και νοικοκυράς) συχνά παρουσιάζει περισσότερα προβλήματα από αυτά που εμφανίζουν γυναίκες της ίδιας ηλικίας με παρόμοιους ρόλους που όμως δεν ανήκουν στο επίσημο εργατικό δυναμικό αλλά ασχολούνται με τα οικιακά. Από το σύνολο των εργαζομένων οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερη νοσηρότητα από αυτή των ανδρών αν ληφθεί υπ' όψιν η εργασία, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved