Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Γερούκαλης Δημήτρης
Τεύχος : 9 έτος : 1988
Ζούμε σε μια εποχή συνεχών αμφισβητήσεων και κοινωνικών αλλαγών. Τα ζητήματα αυτά απασχολούν τον άνθρωπο και την κοινωνία σ' όλα τα επίπεδα οργάνωσης και ιεραρχίας. Πολλά λέγονται και γράφονται από τον ημερήσιο τύπο έως πολύ εξειδικευμένα συνέδρια μικρό και μακρο-κοινωνιολογίας. Στο άρθρο που ακολουθεί επιχειρείται μια προσέγγιση του τεράστιου ζητήματος της ηλεκτρονικής επανάστασης και των επιπτώσεων στην κοινωνική οργάνωση και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ζούμε την εποχή της ηλεκτρονικής επανάστασης, της επανάστασης της πληροφορίας και αυτή η επανάσταση επηρεάζει την κοινωνική οργάνωση. Η ανθρώπινη κοινωνία πέρασε από διάφορα στάδια ανάπτυξης και οργάνωσης. Στην αρχή ήταν ο εξαγροτισμός της ανθρώπινης δραστηριότητας για να ακολουθήσει το Πρώτο Κύμα Αλλαγής (ΠΚΑ), το οποίο διήρκεσε χιλιάδες χρόνια και διακρινόταν από την αγροτικού τύπου κοινωνική οργάνωση.
Τεύχος : 18 έτος : 1990
Η οργάνωση υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του κοινωνικού σχεδιασμού (Κ.Σχ.). Η βασική αρχή του Κ.Σχ είναι ότι πρόκειται για εσκεμμένο σχεδίασμά του μέλλοντος βάσει μιας πολιτικής που χαράζεται και των προγραμμάτων που εφαρμόζονται για την πραγματοποίηση της πολιτικής και των σκοπών της. Εξετάζοντας το οργανωτικό πρότυπο του συστήματος υπηρεσιών στην Υγεία και στην Πρόνοια, ανακύπτουν τα εξής βασικά ερωτήματα: α) τί είναι η οργάνωση παροχής υπηρεσιών; β) ποιος είναι ο ρόλος τους στην επιβίωση του ανθρώπου; γ) ποιά είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του συστήματος μέσα στην κοινωνία στην οποία λειτουργεί; δ) ποιά είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του κάθε ατόμου που συμμετέχει στην οργανωμένη αυτή προσπάθεια; ε) ποιά είναι τα καθήκοντα της πολιτείας απέναντι στο σύστημα αυτό; Από την απλή ανάγνωση των ερωτημάτων αυτών, προκύπτει ότι το σύστημα παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, είναι ένα ανοικτό στον κοινωνικό περίγυρο σύστημα. Εμβαθύνοντας στα ερωτήματα και ανατέμνοντας το αναπτυγμένο πρότυπο πράξης, σημασία αποκτούν και άλλες παράμετροι όπως: α) ποιοι οι μετέχοντες και οι ρόλοι τους, β) ποιές οι προοπτικές των μετεχόντων (ταυτίσεις, προσδοκίες, αιτήματα), γ) ποιές οι συνθήκες αλληλεπίδρασης των μετεχόντων, δ) ποιές στρατηγικές χαράζουν οι μετέχοντες, ε) ποιά είναι τα μέσα που διαθέτουν, στ) ποιά είναι τα άμεσα αποτελέσματα από την αλληλεπίδραση των επιμέρους υποομάδων και τέλος, ζ) ποιές είναι οι μόνιμες επιπτώσεις. Σύστημα: Σύνολο στοιχείων με ένα ορισμένο σύνολο σχέσεων ανάμεσα στα στοιχεία και τις ιδιότητές τους, με τρόπο ώστε να σχηματίζεται μια ολότητα, η οποία είναι σε συνεχή επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved