Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Γιωσαφάτ Ματθαίος
Τεύχος : 9 έτος : 1988
Θα προσπαθήσω σ' αυτή την εισήγηση να περιγράψω περιληπτικά τις βασικές ανάγκες των παιδιών. Θ’ αναφερθώ στη συνέχεια σε μερικές από τις χαρακτηριστικές αλλαγές που επήλθαν ή επέρχονται στην εποχή μας, τόσο στον παγκόσμιο, όσο και ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο και θα προσπαθήσω με δύο λόγια να επισημάνω τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές επιπτώσεις τους στον τρόπο ικανοποίησης των αναγκών των παιδιών. Θα κλείσω προτείνοντας μερικές κατευθύνσεις και μέτρα, σαν μια εισαγωγή στις εμπεριστατωμένες προτάσεις που θ’ ακουστούν αμέσως μετά από μένα στο στρογγυλό τραπέζι που ακολουθεί. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι οι δικές μου προτάσεις δεν προκαθορίζουν καθόλου το περιεχόμενο των εισηγήσεων των ομάδων εργασίας για το έργο των οποίων δεν έχω καμιά γνώση ή συμμετοχή, κι εκφράζουν απλώς τις προσωπικές μου απόψεις.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved