Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καλομοίρη Αλεξάνδρα
Τεύχος : 23 έτος : 1991
Η επικινδυνότητα αποτελούσε ανέκαθεν μία κοινωνική απειλή και σαν αποτέλεσμα από όλες τις γνωστές κοινωνίες έχει καταβληθεί προσπάθεια για την πρόβλεψη και την αντιμετώπισή της. Στις σύγχρονες Δυτικές κοινωνίες οι επιστήμονες της ψυχικής υγείας πληρούν αυτόν τον ρόλο, όπως πιστεύουμε, άστοχα εφόσον ούτε τις ικανότητες διαθέτουν, αλλά και εναντιωνόμενοι στον πραγματικό τους ρόλο.
Τεύχος : 11 έτος : 1988
Η διαφήμιση, διαμέσου της μορφής με την οποία μας παρουσιάζεται, δημιουργεί εννοιολογικές δομές. Πιστεύοντας ότι θα πρέπει να διαχωρίζεται η ’’ουσία” (το προϊόν που διαφημίζεται) από την ’’μορφή”, παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι που αγνοούν τη μορφή είναι περισσότερο ευάλωτοι στο να επηρεάζονται απ’ αυτήν. Η μορφή των διαφημίσεων παρουσιάζει ένα αρνητικό, περιοριστικό στερεότυπο των γυναικών, το οποίο δε συμβαδίζει με την καθημερινή πραγματικότητα. Όσο τα παιδιά τόσο και οι ενήλικοι κοινωνικοποιούνται σύμφωνα με αυτό το αρνητικό στερεότυπο.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved