Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Πέππα Ηρακλεία
Τεύχος : 16 έτος : 1989
Συγγραφείς: Πέππα Ηρακλεία
Το άρθρο αναφέρεται στο σοβιετικό σύστημα κοινωνικής πρόληψης της εγκληματικότητας. Αναλύονται οι μορφές συμμετοχής του κοινού στην άσκηση αντιεγκληματικής πολιτικής και συγκεκριμένα η λαϊκή φρουρά, τα συντροφικά δικαστήρια, τα Συμβούλια πρόληψης των αδικημάτων, οι Επιτροπές Λαϊκού Ελέγχου, τα Παραρτήματα προστασίας της Δημόσιας τάξης. Το άρθρο καταλήγει με κριτικές παρατηρήσεις σχετικά με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του συστήματος κοινωνικής πρόληψης της εγκληματικότητας, όπως αυτό εφαρμόστηκε στη Σοβιετική Ένωση
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved