Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Δελλη Αμαλία
Τεύχος : 110 έτος : 2013
Περίληψη Η συνεισφορά του κοινωνιολόγου N. Elias υπήρξε καταλυτική για τη διαμόρφωση της Ομαδικοαναλυτικής θεωρίας του S.H.Foulkes. Η σχέση των δύο θεωρητικών υπήρξε μακροχρόνια, χαρακτηριζόταν από οικειότητα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο και αδιαμφισβήτητα διαπότισε τις θεωρίες τους. Θεωρώντας πως η επιρροή είναι πολυεπίπεδη, στο παρόν άρθρο, αναφερόμαστε στις προσωπικότητες καί το έργο τους ξεχωριστά...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved