Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κοντογιάννη Χρυσούλα
Τεύχος : 18 έτος : 1990
Στη σημερινή εποχή που η μετακίνηση των ατόμων είναι συχνή και αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο ζωής είναι αναπόφευκτο να δημιουργούνται πολυεθνικές και διαπολιτιστικές οικογένειες. Η παρουσίαση αυτή αφορά τα παιδιά των διαπολιτιστικών γονείς τους βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Τονίζει τις κοινωνικές, νομικές και ψυχολογικές δυσκολίες που απορρέουν από τις πολιτιστικές διαφορές και δίνει έμφαση στην προστασία των παιδιών αυτών μέσα από την “Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού”.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved