Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Ματινοπούλου - Περρή Υπατία
Τεύχος : 19 έτος : 1990
Στην παρουσίαση που ακολουθεί περιοριζόμαστε, μετά από σύντομη παράθεση των αποτελεσμάτων, στα δύο τελευταία μέρη της εργασίας που αφορούν στη “Συζήτηση” των μελετηθέντων και στις “Προτάσεις” που κρίναμε σκόπιμο να γίνουν. Πιστεύουμε, ότι έτσι, μέσα από τις στήλες του περιοδικού ο αναγνώστης, θα έχει όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος. Σκοπός της έρευνας: Η εργασία αφορά στο οικογενειακό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ο νοητικά “ανώριμος” νέος. Διερευνούμε τις εμπειρίες, τις στάσεις και τις καταστάσεις που δημιουργούνται καθώς το νοητικά ανώριμο παιδί, διανύει το κάθε στάδιο της εξέλιξής του και τις κρίσεις που κάθε φορά απορρέουν απ’ αυτό. Επιδιώξαμε την καταγραφή κι ανάλυση των δυσκολιών αυτών, με απώτερο σκοπό να αναζητηθούν τρόποι υποστήριξης των γονέων στο έργο τους. Υποθέτουμε ότι: Εάν υπάρξουν ικανές πηγές βοήθειας έτσι ώστε οι γονείς να υποστηρίζονται και να καθοδηγούνται στην αντιμετώπιση των “αλλαγών”, που επέρχονται στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών τους, οι “εξελίξεις” πιθανόν να πάρουν διαφορετική μορφή. Ίσως, μέρος αυτών των δυσκολιών θα μπορούσε να μηδενισθεί.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved