Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : David Ρ.Η. Jones
Τεύχος : 21 έτος : 1991
Συγγραφείς: David Ρ.Η. Jones
Μη Θεραπεύσιμη Οικογένεια καλείται εκείνη στην οποία είναι επικίνδυνο να επιτρέψουμε να ζήσει ένα κακοποιημένο παιδί. Παρ ’ όλο ότι πολλές οικογένειες εμφανίζουν αντίσταση στη Θεραπεία, το γεγονός αυτό έχει προσεχθεί ελάχιστα. Όσον αφορά τη σωματική κακοποίηση το 16-60% των γονέων εξακολουθούν να κακοποιούν τα παιδιά τους και μετά το πρώτο επεισόδιο. Η δε επαναληπτική σεξουαλική κακοποίηση υπολογίζεται ότι συμβαίνει στο 16% των περιπτώσεων. Η θεραπεία των οικογενειών που κακοποιούν στοχεύει στο να μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας. Από τις μελέτες που έχουν γίνει για τη σωματική κακοποίηση βρίσκουμε ότι το 20- 87% των οικογενειών παραμένουν αδιαφοροποίητες ή ότι έχουν χειροτερεύσει στο τέλος της θεραπείας. Όσον αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση τα ποσοστά αυτά είναι 16-38%.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved