Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Οικονόμου Δέσποινα
Τεύχος : 21 έτος : 1991
Ο Σ.Κ.Λ.Ε. Ευχαριστεί τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού για την πρόσκληση να συμμετάσχει με εισήγηση, στο επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους Μετανάστες και Παλινοστούντες. Επίσης, συγχαίρει τη Γ. Γραμματεία για την πρωτοβουλία που είχε να διοργανώσει το Σεμινάριο, αναγνωρίζοντας έτσι την ανάγκη για επιμόρφωση στον τομέα αυτό, καθώς και τη χρησιμότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειρίας ανάμεσα σε επαγγελματίες του κλάδου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι Κοινωνικοί Λειτουργοί στελεχώνουν υπηρεσίες και φορείς που ασχολούνται με μετανάστες και παλιννοστούντες. Η κοινωνική εργασία είναι ένα επάγγελμα που στηρίζεται στη συσσωρευμένη εργασία. Παρέχει γνώσεις που επιτρέπουν στους Κοινωνικούς Λειτουργούς να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τις αιτίες των κοινωνικών προβλημάτων και να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπισή τους, στα πλαίσια της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής. Εχουν δηλ. οι Κοιν. Λειτουργοί τα εφόδια να μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα.
Τεύχος : 142 έτος : 2021
Καθημερινά, σε κάθε χώρα του κόσμου, γεννιούνται παιδιά που δε ζουν με τους βιολογικούς γονείς τους. Οι λόγοι του αποχωρισμού είναι πολλοί και πολλαπλοί, όπως θάνατος, ανέχεια, έλλειψη υποστήριξης, στίγμα και άλλα κοινωνικά εμπόδια. Όποιοι και να είναι οι λόγοι, οι συνέπειες για τη ζωή των παιδιών είναι καθοριστικές και συχνά ολέθριες. Συνήθως, τα παιδιά που στερούνται οικογενειακό περιβάλλον μεγαλώνουν σε ιδρύματα όπου η διεθνής πρακτική και έρευνες έχουν δείξει ότι, και στην καλύτερη περίπτωση, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η UNICEF προωθεί παγκοσμίως προγράμματα που στοχεύουν στην αποϊδρυματοποίηση και αναζήτηση οικογενειακού περιβάλλοντος για τα παιδιά...  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved