Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Οικονόμου Δέσποινα
Τεύχος : 21 έτος : 1991
Ο Σ.Κ.Λ.Ε. Ευχαριστεί τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού για την πρόσκληση να συμμετάσχει με εισήγηση, στο επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους Μετανάστες και Παλινοστούντες. Επίσης, συγχαίρει τη Γ. Γραμματεία για την πρωτοβουλία που είχε να διοργανώσει το Σεμινάριο, αναγνωρίζοντας έτσι την ανάγκη για επιμόρφωση στον τομέα αυτό, καθώς και τη χρησιμότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειρίας ανάμεσα σε επαγγελματίες του κλάδου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι Κοινωνικοί Λειτουργοί στελεχώνουν υπηρεσίες και φορείς που ασχολούνται με μετανάστες και παλιννοστούντες. Η κοινωνική εργασία είναι ένα επάγγελμα που στηρίζεται στη συσσωρευμένη εργασία. Παρέχει γνώσεις που επιτρέπουν στους Κοινωνικούς Λειτουργούς να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τις αιτίες των κοινωνικών προβλημάτων και να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπισή τους, στα πλαίσια της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής. Εχουν δηλ. οι Κοιν. Λειτουργοί τα εφόδια να μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved