Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Ντέμσια Σοφία
Τεύχος : 110 έτος : 2013
ΠερίληψηΤα έτη 2008-2010 πραγματοποιήθηκε από την Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι Αθήνας σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής Eργασίας έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗΣ, με τίτλο «Οι σπουδαστές του ΤΕΙ-Α. Υπό το πρίσμα των αναγκών των σπουδαστών για εργασία και επαγγελματική αποκατάσταση». Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η ανίχνευση των στάσεων των σπουδαστών έναντι των σπουδών και των μελλοντικών...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved