Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Λημναίου Ναυσικά
Τεύχος : 24 έτος : 1991
Συγγραφείς: Λημναίου Ναυσικά
Ι. Λόγοι που καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση: - Ανάπτυξη της τεχνολογίας και εκβιομηχάνισης, που ευνόησαν την αστικοποίηση. - Εξελίξεις ίων Θετικών Επιστημών (Βιολογία, Φυσική) της Ιατρικής και των Κοινωνικών Επιστημών, επηρέασαν τα επίπεδα σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής υγείας. - Αλλαγές στους κοινωνικούς θεσμούς, κυρίως στην οικογένεια, γειτονιά, κοινότητα. - Δημογραφικές εξελίξεις, αύξηση μέσου όρου ζωής και ποσοστού των ηλικιωμένων στον πληθυσμό, πληθυσμιακές μετακινήσεις. - Αλλαγές στην αντίληψη για τη λειτουργία υποστηρικτικών και αλληλοϋποστηρικτικών δικτύων προστασίας. - Ανάληψη ευθυνών από κεντρικά συλλογικά όργανα και το κράτος: Ανάπτυξη Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Ασφάλειας. - Ανάπτυξη εξειδικευμένων δικτύων υπηρεσιών που απαιτούν αυξημένους πόρους και ειδικούς, με αντίστοιχη συγκέντρωση ευθυνών σε μεγάλους κρατικούς, κυρίως φορείς. - Παράλληλη τάση για αποκέντρωση των δικτύων ενίσχυσης και επαναφορά ευθυνών στα άτομα, οικογένεια, κοινότητα, την Ιδιωτική Πρωτοβουλία, την Εκκλησία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. - Αντίστοιχη ανάθεση αυξημένων ευθυνών από την Κεντρική Διοίκηση (το Δημόσιο) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σχετική αύξηση ή μεταφορά πόρων προς αυτούς.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved