Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καβατζά Μαρία
Τεύχος : 24 έτος : 1991
Συγγραφείς: Καβατζά Μαρία
'Όταν η κοινωνία αρνείται στους δεκαεπτάχρονους ευκαιρίες και περιθωριοποιεί τους εξηνταπεντά-χρονους με Βάση ένα αυστηρό κριτήριο ηλικίας, καταλήγουμε σε εκείνο που ο Ρόμπτερτ Μπάτλερ [3], Δ/ντής του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Γηρατειών είχε από παλιά χαρακτηρίσει σαν “ηλικισμό”. Η μορφή αυτή διάκρισης είναι με τον τρόπο της το ίδιο επικίνδυνη και αυθαίρετη με το ρατσισμό. Η χρονολογική ηλικία επηρεάζει κατ’ αρχήν σημαντικά τη ζωή μας προκαλώντας Βιολογικές μεταβολές, δεν είναι όμως καθοριστική. Έτσι το φαινόμενο του “ηλικισμού” μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Η κοινωνία εκτός από τη μέθοδο ταξινόμησης των ανθρώπων κατά ηλικίες, διαθέτει και άλλη μέθοδο που στηρίζεται περισσότερο στη θέση που κατέχει το άτομο στην Κοινωνία. Και οι δύο διακρίσεις προκαλούν χαρακτηριστικές συμπεριφορές στα άτομα όπως ακριβώς και η μεταβολή της ηλικίας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved