Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καλλιγέρη - Βυθούλκα Πόπη
Τεύχος : 24 έτος : 1991
Προσέγγιση του θέματος μέσα από εμπειρία αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων, ηλικιωμένων ασθενών, μέσω διασυνδετικής: Κ. Α. Π. Η.  Νοσοκομείου Η έγκαιρη ανίχνευση των ηλικιακών κοινωνικών προβλημάτων κατά την περίοδο της νοσηλείας στο Νοσοκομείο προλαμβάνει τη δημιουργία κοινωνικών αναπήρων από απόσυρση και μαρασμό. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ: Οι κοινωνικές πλευρές της ζωής του ηλικιωμένου κατά την παραμονή στο Νοσοκομείο και κατά την εκτός Νοσοκομείου διαβίωση. Τα κοινωνικά προβλήματα που αναδύονται. Το μέγεθος των κοινωνικών προβλημάτων και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Οι θεσμοί που εμπλέκονται στη διαδικασία. Το Κ. Α. Π. Η. κύριος φορέας και εκφραστής των αναγκών και των προβλημάτων του ηλικιωμένου. Στόχος των προγραμμάτων του Κ. Α. Π. Η. και η επιδίωξή τους. Εμπειρική απεικόνιση του τρόπου παροχής υπηρεσιών και προγραμμάτων. Ποιοι παρέχουν τις υπηρεσίες. Η στάση των ειδικών και η σχέση ανάμεσα στους ειδικούς και τον ηλικιωμένο ασθενή. Παραδείγματα ένταξης των ηλικιωμένων στην ενεργό κοινωνική ζωή μετά τη νοσηλεία στο Νοσοκομείο.
Τεύχος : 34 έτος : 1994
Το γήρας είναι η κατάσταση της φυσιολογικής φθοράς των σωματικών ή πνευματικών δυνάμεων και τεκμαίρεται με τη συμπλήρωση ενός ορίου ηλικίας ή παραμονής σε συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία. Η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου σε συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία θεμελιώνει συχνά συνταξιοδοτικό δικαίωμα που αντιστοιχεί στην κάλυψη του γήρατος. Το πώς αντιμετωπίζεται η διαδικασία της γήρανσης από το άτομο, εξαρτάται από σειρά παραγόντων που επηρεάζουν τη ζωή του από την παιδική ηλικία. Ο Freud είπε ότι: “το παιδί είναι ο πατέρας του ενήλικα”. Ο τρόπος που ζήσαμε σαν παιδιά επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο που ζούμε σαν ενήλικες”. Ο τρόπος που μεγάλωσαν οι σημερινοί ηλικιωμένοι επηρεάζει άμεσα τη στάση τους απέναντι στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Το ανθρώπινο “δικαίωμα” εκπληρώνει τρεις βασικές λειτουργίες: Τη γνωστική (θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει το δικαίωμά του). Την ψυχοκοινωνική. Θα πρέπει ο άνθρωπος να ενστερνιστεί το δικαίωμά του). Την επικοινωνιακή. (Θα πρέπει να διεκδικήσει το δικαίωμά του). Ο ενστερνισμός των δικαιωμάτων περνά μέσα από το χτίσιμο της αυτοεκτίμησης. Οι ηλικιωμένοι πολίτες είναι πρόσωπα που βίωσαν την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους σαν παιδιά, σαν έφηβοι, σαν νέοι, σαν ενήλικες.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved