Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Μεσθεναίου Λιζ
Τεύχος : 24 έτος : 1991
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα Ελληνικά στοιχεία μιας συγκριτικής μελέτης σε εννέα Ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας από τους ηλικιωμένους. Η μελέτη αφορά ασθενείς του τμήματος Εφημερίας του Νοσοκομείου Ε. Ε. Σ. στην Αθήνα. Ελήφθησαν συνεντεύξεις από τους παρέχοντες υπηρεσίες (γιατρούς, αδελφές, κοινών, λειτουργούς, διοικ. υπαλλήλους) για να υπάρχει πλήρης εικόνα της διακίνησης των ασθενών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε κάθε επίπεδο οι ηλικιωμένοι. Το αρχικό δείγμα αποτελούσαν 100 άτομα, 70 ετών και πάνω και οι συνοδοί τους, που επισκέφθηκαν το τμήμα Εφημερίας την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 1988. Με χρήση ειδικού ερωτηματολογίου κατεγράφησαν βασικά δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία, καθώς και τα αίτια της προσέλευσης στα ιατρεία και της γενικής κατάστασης της υγείας τους. Από το αρχικό δείγμα, δώδεκα άτομα επελέγησαν για βαθύτερη ανάλυση, λόγω πολλαπλών προβλημάτων κοινωνικών, υγείας και/ή οικονομικής κατάσταση. Τα ίδια άτομα επανεξετάστηκαν μετά δύο έως τέσσερις μήνες στα σπίτια τους, παρουσία του ατόμου που έχει την ευθύνη της φροντίδας τους. Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η διερεύνηση των λύσεων από τους εξαρτημένους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους όταν πιέζονται από προβλήματα υγείας και δεν έχουν ευρεία επιλογή προνοιακών διεξόδων. Διαπιστώθηκε 1) Η οικογένεια ακόμα φέρει το κύριο βάρος της υγείας και οικονομι-κοκοινωνικής κατάστασης των μελών της. 2) Σημαντικό ποσοστό απομονωμένων ηλικιωμένων εξαρτώνται από την ανεπαρκή “καλοσύνη” της γειτονιάς. 3) Γίνεται ακατάλληλη χρήση γενικών νοσοκομειακών κλινών από χρονίως πάσχοντες.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved