Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Rollhauser Joachim
Τεύχος : 26 έτος : 1992
Συγγραφείς: Rollhauser Joachim
Το θέμα μας είναι πολύπλευρο. Γι’ αυτό μπορώ μόνο να σας δώσω μερικό παραδείγματα και να κάνω ορισμένες υποθέσεις. 1. Ο Ρατσισμός όπως τον αντιλαμβάνεται σήμερα η πολιτική επιστήμη δεν έχει καμιά σχέση με την έννοια της ράτσας ή του γένους των ζώων. Βιολογικά οι ράτσες διακρίνονται με Βάση διαφορετικά γενετικά στοιχεία. Απ’ αυτό μπορούμε να ισχυριστούμε ότι: “Οι γενετικές διαφορές μεταξύ ανθρώπων με διαφορετική καταγωγή δεν φθάνουν κάτω από το δέρμα”. 95% των γενετικών στοιχείων είναι ταυτόσημα. Επιστημονικά σ’ αυτό το σύνολο που ονομάζεται ανθρωπότητα υπάρχει μόνο μία ράτσα. Ο Ρατσισμός είναι μια κοινωνική πράξη. Μ’ αυτή την πράξη εξορίζεται μία ποσότητα άλλων ανθρώπων που έχουν διαφορετική καταγωγή, πολιτισμό, εμφάνιση, από μια άλλη κοινωνική ομάδα επειδή τους θεωρούν ότι είναι κατώτεροι. 2. Παράλληλα χρησιμοποιώ την έννοια του Εθνοκεντρισμού. Εθνοκεντρισμός είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός χωρίς οι άλλοι να θεωρούνται σαν κατώτεροι. Ρατσισμός και Εθνοκεντρισμός είναι κοντά μαζί. Γρήγορα η διαφορετική καταγωγή, ο άλλος τρόπος γίνεται επιχείρημα για αποκλεισμό και καταδυνάστευση. 3. Η έννοια της ξενοφοβίας θα έπρεπε να εξαφανισθεί από την επιστημονική συζήτηση κατά τη γνώμη μου. “Η φοβία” σαν έννοια έχει σχέση με παραστάσεις από κάτι φυσικό, αρχέγονο, ούτε θετικό ούτε αρνητικό ελεύθερο εκτίμησης. Ξέρουμε πως τα μικρά παιδιά φοβούνται τους ξένους. Ξέρουμε ότι είναι φυσικό να περνούν τέτοιες φάσεις και σκεφτόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά όταν δεν έχουν αυτές τις αντιδράσεις. Συνδεδεμένοι μ’ αυτόν τον φόβο είναι όμως και η ετοιμότητα να εξερευνούν τον ξένο και το ξένο. Οπότε γενικά πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την ξενοφοβία σαν ετοιμότητα να εξερευνούμε, όπως το ενδιαφέρον του παιδιού για το ξένο αλλά χωρίς αποτροπή ή απόρριψη για τους ξένους (Τσιάκαλος, Δυτικό Βερολίνο 73). 4. Πως λοιπόν γεννιέται ο Ρατσισμός; Από που προέρχεται; Γνωρίζουμε ότι σε αρχαιότερες κοινωνίες η φιλοξενία έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο, ότι ο ξένος ήταν προστατευμένος και από κοινωνικούς νόμους (π.χ. θρησκεία). Έρχονται όμως ξένοι με μεγάλο ρυθμό. Μπορούμε να αισθανθούμε ότι μας απειλούν.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved