Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Σωτηροποόλου Βασιλική
Τεύχος : 26 έτος : 1992
Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (ΙΚΕ) είναι κοινωφελής Οργανισμός Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας (ΝΠΙΔ) και λειτουργεί από το 1967, παρέχοντας ποικιλία πρωτοτύπων προγραμμάτων στην Κοινωνική Πρόνοια, στην Κοινοτική Ανάπτυξη και στην Αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρίες. Η Κοινωνική Υπηρεσία Προσφύγων - Υπηρεσίες και Παροχές Για πρώτη φορά στην χώρα μας, ίο 1983 σχεδιάσθηκε και λειτούργησε από το ΙΚΕ μια Κοινωνική Υπηρεσία για πρόσφυγες και τις οικογένειες τους, ύστερα από πρόταση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες - Τοπικό Τμήμα Ελλάδας. Οι πρόσφυγες του ΟΗΕ στην Ελλάδα, προέρχονται από ποικιλία κρατών, πολιτισμών, θρησκειών και παραδόσεων (Αφρική - Ασία - Ανατολική Ευρώπη). Από μόνο του αυτό το μίγμα είναι πρόξενος πολλών προβλημάτων επικοινωνίας, προσαρμογής και ψυχολογικής σύγχυσης. 'Οταν μάλιστα αυτά συνδυάζονται με φτώχεια και άνιση μεταχείριση στον τόπο πρώτης καταφυγής, τότε ο πρόσφυγας και η οικογένειά του ζουν κάτω από φοβερές πιέσεις και αδιέξοδα. Το ΙΚΕ με την πρωτοβουλία που ανέλαβε, μεσολαβεί μεταξύ των προσφύγων και της Ελληνικής κοινωνίας με μία αποστολή υποστήριξης προς τους εξυπηρετούμενους και ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης της κοινότητας. Το πρόγραμμα προσφέρει προσωπική βοήθεια και κοινωνικές παροχές στους πρόσφυγες, όσο ζουν στην Ελλάδα, περιμένοντας να εγκριθεί η μετανάστευσή τους σε τρίτη χώρα.
Τεύχος : 34 έτος : 1994
Σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενεύης του 1951,“ οι πρόσφυγες είναι άτομα που εξαναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων. Δεν μπορούν δε να επιστρέφουν στη χώρα τους γιατί κινδυνεύει η ζωή και η ελευθερία τους”. Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα δύο κατηγορίες προσφύγων και είναι: αυτοί που έχουν αναγνωρισθεί από τις Ελληνικές αρχές και ονομάζονται υπό συνθήκη πρόσφυγες και εκείνοι που είναι υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και θεωρούνται πρόσφυγες υπό εντολή. Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας, στις 31/12/92 ο συνολικός πληθυσμός των προσφύγων που είχαν καταγράφει, έφθανε τα 8.200 άτομα περίπου. Ο συνολικός αριθμός εκείνων στους οποίους αναγνωρίσθηκε καθεστώς πρόσφυγα από τις Ελληνικές αρχές ήταν 3.243. Οι κύριες ομάδες ήταν Ιρακινής (Κούρδοι και Χριστιανοί), Ιρανικής, Αιθιοπικής, Λιβανέζικης, Σομαλικής και Σουδανικής, καταγωγής. Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα, εκτός από τις παραπάνω εθνικότητες, πρόσφυγες από την Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Βιετνάμ, Σρι Λάνκα κλπ. Εδώ πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο συνολικός αριθμός αλλοδαπών στη χώρα εκτιμάται περί τις 500.000, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μετανάστες, παράνομοι εργάτες, αλλοδαποί που παραμένουν στη χώρα παράνομα κ.ά.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved