Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Πανέρα Ελπίδα
Τεύχος : 26 έτος : 1992
Συγγραφείς: Πανέρα Ελπίδα
Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας Ένα καθολικό φαινόμενο που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει στις ημέρες μας καθώς τελειώνει αυτός ο αιώνας, είναι αυτό των Μεταναστευτικών ρευμάτων, ένα φαινόμενο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από τις Διοικήσεις των Κρατών κυρίως των χωρών υποδοχής για τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής που αναγκαστικά θα χρειασθεί να κάνουν για να αντιμετωπίσουν αυτά τα Μεταναστευτικά ρεύματα, σε ότι αφορά Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές διαστάσεις. Η Μετανάστευση δεν είναι ένα φαινόμενο που προέκυψε μόνο στις ημέρες μας αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι παίρνει άλλες διαστάσεις. Η χώρα μας από διάφορα στοιχεία είναι πολλές φορές TRANSIT από ρεύματα που έρχονται από την Ασία, πρόσφυγες από ΙΡΑΝ ΙΡΑΚ κλπ. για να μεταναστεύσουν εν συνεχεία Αυστραλία, Καναδά, Αμερική. Αυτό όμως που σήμερα αντιμετωπίζουμε είναι η Παλιννόστηση Ελλήνων Ποντίων από τη Ρωσία. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ήλθαν περίπου 35.000 Έλληνες Πόντιοι με ρυθμό αύξησης 15.000 με 30.000 το χρόνο. Για το 1991 αναμενόταν άλλοι 20.000 με 30.000 και ο πιθανός πληθυσμός εκτιμόταν πάνω από 100.000. Το έτος 1990 πέρασαν από τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης περίπου 2.000 οικογένειες με κατά μέσο όρο 4 παιδιά συνολικά 8.000 άτομα. Οι συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα εκεί μεταξύ Αρμενίων, Αζέρων, Κούρδων, Ρώσων, φυλετικές και εθνικές διαφορές, σε περιοχές όπως του Καυκάσου αντιμετωπίζονται σαν Πολίτες δευτέρας κατηγορίας, πολλοί αλλάζουν τα ονόματά τους προς το Ρωσικό, θρησκευτικές μισαλλοδοξίες εκ μέρους των Μουσουλμάνων έναντι αυτών που είναι χριστιανοί, ο υψηλός πληθωρισμός με αποτέλεσμα άνοδο τιμών και έλλειψη Βασικών ειδών διατροφής αναγκάζουν τους Έλληνες να αποφασίσουν την Παλιννόστησή να γυρίσουν στη δική τους «ΓΜ» όπως λένε.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved