Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Σαβουλίδου - Λεντάκη Έφη
Τεύχος : 27 έτος : 1992
1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Το πρόγραμμα έχει σαν Βασικούς άξονες παρέμβασης την οικογένεια και το σχολείο, τους κύριους κοινωνικοποιητικούς παράγοντες του παιδιού. Η συμβουλευτική προσέγγιση του προγράμματος στις διάφορες ομάδες και χώρους συντελεί και στοχεύει άμεσα στην πρωτογενή πρόληψη με έμφαση στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των δημοτών. 2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. Σ’ αυτόν έγκειται η πρωτοτυπία του προγράμματος. Η λειτουργία του προγράμματος, το μοντέλο δράσης, μπαίνει συνεχώς σε επερώτηση, εφόσον προσδιορίζεται από τις τοπικές ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα “μηνύματα - αιτήματα” των κοινωνικών συνιστωσών της περιοχής. 3. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, α. Πρωταρχικός σκοπός είναι η πρόληψη. Μέσω της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης διαφόρων κοινωνικών ομάδων σε θέματα ψυχικής ανάπτυξης και λειτουργίας, σε θέματα σχέσεων παιδιών - γονιών - εκπαιδευτικών, οδηγούμαστε στην πρόληψη εκδήλωσης παθολογικών ή παραπτωματικών καταστάσεων /7.x. τοξικομανία), β. Η αλλαγή στάσεων και νοοτροπίας σε θέματα ψυχικής υγείας, γ. Η αποφυγή περιθωριοποίησης, απομόνωσης, και αποξένωσης των κατοίκων μεταξύ τους. δ. Η κατανόηση κοινών προβλημάτων και η απομυθοποίηση τους από ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά όπως έφηβοι, γονείς, εκπαιδευτικοί. 4. ΣΤΟΧΟΙ,
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved