Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καλούρη - Αντωυοπουλου Ουρανία
Τεύχος : 27 έτος : 1992
Στο χώρο της εκπαίδευσης, του σχολείου, η Συμβουλευτική είναι συμβουλευτική της παιδαγωγικής σχέσης, συμβουλευτική των μαθημάτων, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της ψυχολογίας του μαθητή και των γονιών του. Βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων του μαθητή σε σχέση με το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τις διαπροσωπικές του σχέσεις, τις σχέσεις και τις αντιθέσεις του με τους γονείς, στοχεύει στη μείωση του άγχους μέσα απ’ τη σωστή καθοδήγηση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, στην αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση, στη σωστή κατανομή του ελεύθερου χρόνου. Η θέση Γης συμβουλευτικής στο σημερινό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα προβλήματα που έρχεται και καλείται να επιλύσει ή έχει να αντιμετωπίσει, οι δυσκολίες εφαρμογής της στο σχολείο και οι δυνατότητες ανάπτυξής της είναι τα κύρια σημεία της εισήγησης μας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved