Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Χαραλάμπους Μαίρη
Τεύχος : 28 έτος : 1992
Στο άρθρο αυτό επιχειρείται μια πρώτη θεώρηση των δυνατοτήτων, των τρόπων και των μέσων που η επιστήμη της κοινωνικής εργασίας μπορεί να παρέχει σε κάθε οργανωμένη προσπάθεια που στοχεύει στη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας, στην προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών αλλά και στη διατήρησή τους. Βασίζεται κυρίως στην παρουσίαση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της επιστήμης, που μπορούν να αξιοποιηθούν στο παραπάνω έργο, και αντλεί εμπειρία από τα προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών για την προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών, που οργανώθηκαν από το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Κέντρο Αιμοδοσίας - σε τέσσερις διαφορετικούς κύκλους μαθημάτων. Σε αυτά ο κοινωνικός προσανατολισμός της κοινωνικής εργασίας - οι αξίες και οι αρχές της - η μεθοδολογία και η πρακτική της αποτέλεσαν ένα σημαντικό μέρος του περιεχομένου του προγράμματος τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και εφαρμογών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved