Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Αντωνιάδου Μαρία
Τεύχος : 31 έτος : 1993
Συγγραφείς: Αντωνιάδου Μαρία
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια όσοι ασχολούμαστε στη δουλειά μας με γονείς και παιδιά όλο και πιο συχνά συναντάμε οικογένειες που βρίσκονται σε χωρισμό - διαζύγιο. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην αύξηση των διαζυγίων, που όλοι παρατηρούμε, αλλά και στη μεγαλύτερη διάθεση των γονιών να ζητήσουν Βοήθεια από ειδικούς για θέματα που έχουν σχέση με τα παιδιά τους. Ακόμη γνωρίζουμε πόσο λείπουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, φορείς υποστήριξης των οικογενειών, την περίοδο αυτή. Οι παραπάνω λόγοι αποτέλεσαν άλλωστε και την αφετηρία μας στη συγκρότηση μιας Επιστημονικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, της ‘'Διαλλαγής'1, με στόχο την πολύπλευρη παρέμβαση σε θέματα χωρισμού - διαζυγίου. Η αντίληψη που παλαιό υπήρχε, ότι ο χωρισμός είναι ένα στιγμιαίο γεγονός στη ζωή του ανθρώπου (όπως π.χ. θάνατος), τείνει σήμερα να ξεπερασθεί. Όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα μιλούν για μια διαδικασία που ξετυλίγεται επί χρόνια, έτσι μπορεί να αρχίσει από τα πρώτα χρόνια του γάμου και να τελειώσει σύντομα ή και ποτέ. Ως μια τέτοια λοιπόν διαδικασία, που έχει συνέχεια και διάρκεια, περνά από διάφορες φάσεις. Τα όρια ανάμεσα στις φάσεις δεν είναι σαφή. Η διάρκειά τους ποικίλει. Δεν είναι κυρίως ο χρόνος που καθορίζει τις αλλαγές φάσεων, όσο οι ιδιαίτερες συνθήκες ζωής. Αυτό που χρειάζεται να τονισθεί και έχει σημασία να κρατήσουμε είναι ότι κάθε φάση φέρνει γονείς και παιδιά μπροστά σε καινούργιες καταστάσεις, απαιτήσεις, ανάγκες, δυσκολίες, τις οποίες πρέπει ν’ αντιμετωπίσουν.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved