Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κοτζαμάνης Βύρων
Τεύχος : 32 έτος : 1993
Συγγραφείς: Κοτζαμάνης Βύρων
Η δημογραφική γήρανση, οικονομικό και συγχρόνως “νέο” φαινόμενο, για τις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη μας, προβληματίζει έντονα τις σύγχρονες κοινωνίες μας. Στη χώρα μας η γήρανση και οι επιπτώσεις της βρίσκονται στο επίκεντρο συζητήσεων και προβληματισμών στη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας, όπου η “οικονομιστική” προσέγγιση κυριαρχεί συνεπικουρούμενη από μια σύγχυση όσον αφορά την αιτιογένεια του φαινομένου και από τον παράλληλο κοινωνικό “στιγματισμό ” της ομάδας των ηλικιωμένων (επάγωγο της θεωρούμενης απουσίας “συλλογικής χρησιμότητάς” τους). Στο άρθρο αυτό εξετάζεται κύρια η δημογραφική γήρανση στην Ελλάδα, στη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου (1950-1990). Κατ’αρχήν αποσαφηνίζονται οι Βασικές έννοιες και δείκτες που συνήθως χρησιμοποιούνται για την προσμέτρηση της δημογραφικής γήρανσης και περιγράφονται οι μηχανισμοί που οδήγησαν στην εμφάνιση και ανάπτυξη του φαινομένου στις ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες του πλανήτη μας και στη χώρα μας. Στη συνέχεια παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για τη δημογραφική γήρανση στην Ελλάδα και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (εκ των οποίων συνάγεται ότι η χώρα μας γνωρίζει μια “ήπια” δημογραφική γήρανση) και εξετάζονται οι διαχρονικές εξελίξεις των δημογραφικών δομών που επηρεάζουν τη γήρανση τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (αλλά και η διαφορική γήρανση κατά βαθμό αστικοποίησης και φύλο). Τέλος, εκτίθενται συνοπτικά οι θεωρούμενες επιπτώσεις (οικονομικές, πολιτικές, εθνικές, κοινωνικές) όπως αναφέρονται στην Ελληνική βιβλιογραφία και δίδεται μια πρώτη απάντηση στο κεντρικό κατά τη γνώμη μας ερώτημα (γήρανση, ένα βιολογικό, α-ιστορικό φαινόμενο;) ενώ τίθεται παράλληλα σε αμφισβήτηση η άκριτη χρησιμοποίηση όρων, δεικτών και εννοιών που χαρακτηρίζουν το μονοσήμαντο προσδιορισμό της “γήρανσης”.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved