Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Carr Jean
Τεύχος : 33 έτος : 1994
Συγγραφείς: Carr Jean
Οι κοινωνικές υπηρεσίες σε πλαίσια ιατρικής φροντίδας έχουν εξελιχθεί από ατομικά διορισμένους νοσοκομειακούς Κοινωνικούς Λειτουργούς, σε μερικά νοσοκομεία, σε ομάδες υψηλά εξειδικευμένων Κοινωνικών Λειτουργών τοποθετημένοι από την Τοπική Διοίκηση, που εργάζονται με πολύπλοκα προβλήματα. Προς το παρόν, πρόκληση είναι να φέρουμε το όλο φάσμα της παροχής των κοιν. υπηρεσιών σε πλαίσια ιατρικής φροντίδας, να συνεχίζουμε να απευθυνόμαστε στα ατομικά και προσωπικά προβλήματα του ασθενή, και να εργαζόμαστε αποτελεσματικά σε ένα δυσκόλως αυξανόμενο όριο μεταξύ του δικτύου ιατρικών υπηρεσιών και του κοινοτικού δικτύου. Νομίζω ότι είναι ζωτικής σημασίας οι ΚοινωνικοίΛειτουργοί να μην εργάζονται απομονωμένοι μέσα στη διεπιστημονική ομάδα και να παίρνουν μια εξατομικευμένη προσέγγιση προς τους ασθενείς και πελάτες τους. Είναι σημαντικό οι Κοινωνικοί Λειτουργοί μέσω της συναδελφικής υποστήριξης και εποπτείας να εργάζονται σε ομάδες και να αναγνωρίζουν τον κρίσιμο (σημαντικό) ρόλο τους στην ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινοτικής ιατρικής φροντίδας. Πώς τα άτομα βοηθιούνται σε ένα νοσοκομειακό πλαίσιο είναι ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες όσον αφορά την ανταπόκρισή τους ως προς τον ανεξάρτητο τρόπο ζωής μέσα στην κοινότητα. Εάν αυτή τη στιγμή τα άτομα που ασθενούν παλινδρομήσουν μπροστά στην ανεξάρτητη και την γεμάτη ζωή, αργότερα είναι πολύ δύσκολο να βοηθηθούν στο να αλλάξουν κατεύθυνση. Εάν οι οικογένειες νιώσουν ότι έχουν μείνει ανυποστήρικτες ως προς την πρόνοια ενός εξαρτημένου συγγενή τότε θα νιώσουν ανίκανοι να υιοθετήσουν έναν ρόλο φροντίδας. Εάν επίσης αυτή τη στιγμή δεν έχουν διαγνωσθεί σωστά οι κοινωνικοί και συναισθηματικοί παράγοντες που εμπλέκονται στο πρόβλημα το ιατρικό η όλη ζωή του ατόμου μπορεί να αλλάξει τελεσίδικα και σε μερικές περιπτώσεις αυτό οδηγεί σε μόνιμη βλάβη και στο θάνατο.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved