Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Πεσμαζόγλου Ι.Μ.
Τεύχος : 34 έτος : 1994
Συγγραφείς: Πεσμαζόγλου Ι.Μ.
Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι μία έννοια που υπήρχε στη Διεθνή γλώσσα πριν από πολλές δεκαετίες, αλλά χρειάσθηκαν άλλες τόσες δια να υιοθετηθούν στη Διεθνή ορολογία και κυρίως να λάβουν μία συγκεκριμένη κάλυψη υπό τη μορφή μίας Διεθνούς Συμβάσεως η οποία υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. το έτος 1948. Τότε κωδικοποιήθηκαν ορισμένες γενικές αρχές, οι οποίες αργότερα αποτέλεσαν τη Βάση για περιφερειακά Σύμφωνα στην Ευρώπη, τις Αμερικές, την Ασία και την Αφρική. Έναυσμα δια την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασφαλώς έδωσαν τα κακουργήματα και οι φρικαλεότητες οι οποίες έγιναν είς την ναζιστική Γερμανία αλλά και αλλαχού. Ο Κόσμος τότε προκήρυξε ότι δεν ήταν πια διατεθειμένος να αγνοήσει τις μονομερείς πράξεις βίας που επέβαλε το Κράτος είς τους πολίτας υπό το πρόσχημα ότι επρόκειτο περί ιθαγενούς πληθυσμού και επομένως περί εσωτερικών προβλημάτων. Με λίγα λόγια τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η προστασία τους διεθνοποιήθηκαν. Τα πρώτα γραπτά κείμενα αναφέροντο και έδιδαν προτεραιότητες σε θέματα βασανιστηρίων, γενοκτονίας, και apartheid ή περιελάμβαναν ειδικές κατηγορίες προσώπων τους πρόσφυγας, τις γυναίκες και τα παιδιά. Αλλά και ο ίδιος ο αριθμός της Ειρήνης δίδει ανάγλυφη την ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ας δούμε τι είναι ΕΙΡΗΝΗ. “Ειρήνη δεν είναι ασφαλώς η έλλειψη Πολέμου αλλά μία δυναμική διαδικασία συνεργασίας μεταξύ όλων των Κρατών και Λαών, η οποία βασίζεται στο σεβασμό της Ελευθερίας, Ανεξαρτησίας, της Εθνικής Κυριαρχίας, της Ισότητος και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κλπ.”. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τη τεράστια σημασία που δίδεται στην προστασία και σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αποτελούν μια βάση δια την Παγκόσμια Ειρήνη.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved