Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Ντώνιας Σταμάτης
Τεύχος : 35 έτος : 1994
Συγγραφείς: Ντώνιας Σταμάτης
Η σύντομη αυτή ανασκόπηση επιχειρεί από τη μεριά της ψυχιατρικής να προσεγγίσει συνθετικά το πολύπλοκο πρόβλημα της εξάρτησης από ουσίες, στη βάση πολλαπλών θεωρήσεων: διευκρίνηση εννοιών και όρων, επιδημιολογικά στοιχεία, ρόλος βιολογικών και φαρμακολογικών παραγόντων, ψυχιατρική νοσηρότητα στους χρήστες, πιθανοί παράγοντες που συνδέονται με τον πρώτο πειραματισμό με τις ουσίες, ψυχολογικές - οικογενειακές - συμπεριφορικές διαστάσεις της εξάρτησης. Αυτό που περιγράφεται, εν τέλει, είναι ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο μιας γενικότερης συμπεριφορικής τάσης.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved