Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Γκιουρτζιάν Μαρία
Τεύχος : 35 έτος : 1994
Γίνεται αναφορά σε μερικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη στάση των ανθρώπων απέναντι στους συνανθρώπους τους με ανικανότητες (disabilities), ιδιαίτερα φυσικές. Τέτοιοι παράγοντες είναι: α) Παρουσίαση αναπηρικών καταστάσεων από τα Μέσα Ενημέρωσης (Γραπτό και Μη Γραπτό Λόγο), β) Πολιτιστικό επίπεδο, γ) Θρησκεία, δ) Εθνικές και Κοινωνικο  - οικονομικές μεταβλητές. Η στάση (attitude) των ανθρώπων και γενικά της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με ανικανότητες (disabilities)/αναπηρίες (handicaps) μπορεί να κυμαίνεται από θετική έως αρνητική. Θα αναφερθούμε σε μερικούς εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αυτή τη στάση:  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved