Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Σαπουντζή - Κρέπια Δέσποινα
Τεύχος : 39 έτος : 1995
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα Ελληνικό νοσοκομείο και εξετάζει: α) Αν οι διαφορές αντιλήψεων μεταξύ κοινωνικών λειτουργών και νοσηλευτριών, όσον αφορά τη φροντίδα των συγγενών των ηλικιωμένων νοσηλευομένων ασθενών, προκαλούν συγκρούσεις στη διεπαγγελματική τους συνεργασία. β) Να συστήσει μέτρα για τη Βελτίωση της διεπαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ νοσηλευτριών και κοινωνικών λειτουργών. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι οι νοσηλεύτριες και οι κοινωνικοί λειτουργοί επικεντρώνονται στις διαφορές αντιλήψεων που εντοπίζουν κατά τη διάρκεια της διεπαγγελματικής συνεργασίας τους. Επιπλέον, οι διαφορές αντιλήψεων προκαλούν συγκρούσεις μεταξύ των συνεργαζομένων επαγγελματιών. Δύο κύριες στρατηγικές για τη Βελτίωση της διεπαγγελματικής συνεργασίας τους συνέστησαν οι ερωτηθέντες κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλεύτριες. α) Κοινή εκπαίδευση (προπτυχιακή - μεταπτυχιακή) Β) Επίσημη θεσμοθέτηση από τις αρχές του νοσοκομείου της διεπαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ νοσηλευτριών και κοινωνικών λειτουργών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved