Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κουίδου Σοφία
Τεύχος : 39 έτος : 1995
To Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σε μελέτη που δημοσίευσε ίο 1991 για την κοινωνική εργασία, κατέληξε ότι οι έρευνες των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας δεν εκπληρώνουν τις πρακτικές ανάγκες των επαγγελματιών. Αυτή η έλλειψη γνώσης στην εφαρμοσμένη κοινωνική εργασία που ειδικεύεται σε θέματα Παιδιών και Οικογένειας είναι ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα. Η κοινωνική εργασία απαιτεί έρευνα που να μπορεί να πληροφορεί τον επαγγελματία για τη σημερινή πραγματικότητα και τις αυριανές κατευθύνσεις. Η κοινωνική εργασία πρέπει να δημιουργήσει κατάλληλες μεθόδους που να πληροφορούν τους επαγγελματίες και το διοικητικό προσωπικό για τα μακροπρόθεσμα και τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα της εργασίας με τους πελάτες. Η έρευνα και η αξιολόγηση προγραμμάτων και θεμάτων κοινωνικής πολιτικής μπορούν να συντελέσουν στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε οικογένειες και παιδιά, όταν απευθύνονται σαν εφαρμοσμένες οδηγίες και πολιτική στο προσωπικό που εργάζονται άμεσα με τον πελάτη. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από συστήματα διαχείρισης πληροφοριών (management information systems), και οι έρευνες αξιολογήσεως κοινωνικών υπηρεσιών, συμβάλλουν στη βελτίωση των προγραμμάτων τους. Οι αντικειμενικές και γενικεύσιμες πληροφορίες δημιουργούν βάση για αλλαγές που φέρνουν τις απαραίτητες προσαρμογές στις κοινωνικές υπηρεσίες. Παρακάτω παρέχονται παραδείγματα έρευνας που μπορεί να συνεισφέρει θετικές αλλαγές σε οργάνωση με βάση αντικειμενικά δεδομένα (data based organizational change - DBOC), όπως είναι η έρευνα που καθορίζει τους παράγοντες παραλλακτικότητας του κινδύνου που διατρέχουν τα παιδιά να κακοποιηθούν, ή που αξιολογεί κατά πόσον είναι έτοιμοι οι έφηβοι να αντιμετωπίζουν τη ζωή όταν φεύγουν από τις ανάδοχες οικογένειες, ή ακόμη εκείνη που εντοπίζει τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους παρεμβάσεως σε περιπτώσεις παραβατικότητας νέων.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved