Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Παπανικολάου Βίκυ
Τεύχος : 41 έτος : 1996
Αυτό το άρθρο αναπτύσσει την έννοια της οργανωτικής κουλτούρας, παρέχει προτάσεις για την εκτίμησή της και αναλύει την ποικιλία των πολιτισμικών μεταβλητών (υποκουλτούρων) που μπορεί να υπάρχουν στους οργανισμούς παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η εκτίμηση της κουλτούρας ενός οργανισμού, των αξιών του, των πεποιθήσεων του και των πρακτικών του μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στον προσδιορισμό του αν κάποιος “ταιριάζει” μέσα. Μπορεί ακόμα να είναι χρήσιμη σε εκείνους που οργανώνουν την αλλαγή παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων προληπτικά και σε εκείνους που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν ένα οργανωτικό προφίλ το οποίο θα προσελκύει και θα διατηρεί το ειδικευμένο προσωπικό στον οργανισμό.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved