Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Γκιτάκος Βασίλης
Τεύχος : 50 έτος : 1998
Το παρακάτω κείμενο ασχολείται με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης που απευθύνεται σε χρήστες ουσιών στη φάση της θεραπείας. Τα ερευνητικά και κλινικά δεδομένα δείχνουν άτι οι περισσότεροι χρήστες ουσιών εγκαταλείπουν το σχολείο αρκετά νωρίς και συχνά η διακοπή από το σχολείο συμπίπτει με την έναρξη της χρήσης. Κατά την εισαγωγή τους στη θεραπεία καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της επαγγελματικής αποκατάστασης, έχοντας σημαντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ελλείψεις. Τα τελευταία χρόνια ένα μέρος των προσπαθειών του ΚΕΘΕΑ στρέφεται στην εργασιακή αποκατάσταση των τοξικοεξαρτημένων με την αντίστοιχη ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Το άρθρο διαπραγματεύεται το θέμα και τα ποιοτικά αποτελέσματα της εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος σε ένα από τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved