Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Χαρούπιας Α.
Τεύχος : 62 έτος : 2001
Συγγραφείς: Χαρούπιας Α.
Εισαγωγικά Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση στη χώρα μας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μία διαρκή διαδικασία κριτικής αποτίμησης της προσφοράς της και μιας εμφανούς αγωνίας για την προετοιμασία της αλλαγής. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει τροποποιήσει τον τρόπο σκέψεως και τις αντιδράσεις των ανθρώπων θα πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση, ώστε να διαφυλάξουμε την «τιμή» των λέξεων δίνοντας τους ουσιαστικό περιεχόμενο τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στο υπαρκτό σχολείο.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved