Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κιντή Καλλιρρόη
Τεύχος : 114 έτος : 2014
Συγγραφείς: Κιντή Καλλιρρόη
Περίληψη Η παρούσα εργασία θέτει ως αντικείμενο μελέτης της τη διάσταση της ψυχο- κοινωνικής προσαρμογής των μεταναστών στο νέο τόπο εγκατάστασης. Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα καταχωρημένα δεδομένα των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημέρας «ΒΑΒΕΛ» για την ψυχική υγεία των μεταναστών επιδιώχθηκε πρώτον, να αναδειχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του μετανάστη - φορέα κοινωνικο- ψυχολογικής αποργάνωσης...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved