Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καπελιώτης Ανδρέας
Τεύχος : 78 έτος : 2005
Ο αριθμός και το είδος των Τηλεφωνικών Γραμμών (Τ.Γ.) παροχής υπηρεσιών έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Η δημιουργία τόσων πολλών Τ.Γ.για ανώνυμη και εμπιστευτική ενημέρωση μπορεί να ερμηνευθεί ως το αποτέλεσμα της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης για πληροφόρηση και ψυχολογική υποστήριξη που συνδέεται με την ευρύτερη πλέον αποδοχή του τηλεφώνου ή και του διαδικτύου ως μέσων επικοινωνίας. Επίσης, αιτιολογικός παράγοντας είναι η αποξένωση των ανθρώπων και η δυσκολία τους να μιλήσουν για θέματα taboo. «Οι Τ.Γ. σαν μέσο παροχής ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, εμφανίζονται σαν ένα νέο είδος κοινωνικού δεσμού με ιδιαιτερότητες τόσο από την πλευρά του χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών στο κοινό, όσο και από την πλευρά του προσωπικού που καλείται να ανταποκριθεί στα αιτήματα αυτά» (Συντελή, 1995, σελ.7). Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο της λειτουργίας των τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα για τις τηλεφωνικές γραμμές που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved