Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Χριστοδούλου Παναγιώτα
Τεύχος : 140 έτος : 2020
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας στην ανακουφιστική φροντίδα, σε θέματα πολυπολιτισμικότητας και θρησκευτικότητας στην Κύπρο. Πρόκειται για μία ποσοτική έρευνα που διεξήχθη μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2019, με τη χρήση ερωτηματολογίου που βασίστηκε στο Greater Vancouver Island Multicultural Society Cultural Competence Self-Assessment Checklist και στο εργαλείο ποιοτικής μελέτης εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων επαγγελματιών ανακουφιστικής φροντίδας του Pentaris (2019α). Στην έρευνα συμμετείχαν 53 επαγγελματίες, και η ανάλυση των δεδομένων (συσχετίσεις) έγινε με τη χρήση SPSS (v.25). Οι συσχετίσεις έδειξαν πως τα υψηλά επίπεδα αυτογνωσίας είναι στενά συνδεδεμένα με την ικανότητα των επαγγελματιών να μαθαίνουν από τα λάθη τους και την πρακτική τους (r=.461; p
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved