Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Γιάκας Παναγιώτης
Τεύχος : 142 έτος : 2021
Με τον όρο υιοθεσία νοείται πρωτίστως η νομική πράξη με την οποία δημιουργείται τεχνητός συγγενικός δεσμός μεταξύ υιοθετούντος και υιοθετουμένου. Με τον ίδιο όρο υποδηλώνεται και η έννομη σχέση μεταξύ των ανωτέρω. Η υιοθεσία, δηλαδή, είναι ένας θεσμός με δραστικά και μόνιμα αποτελέσματα, αφού μέσω αυτής ιδρύεται συγγενικός δεσμός και το θετό τέκνο αποκτά θέση τέκνου γεννημένου σε γάμο ως προς όλα τα ζητήματα τόσο έναντι των θετών γονέων του όσο και έναντι των συγγενών τους. Έτσι εξομοιώνεται ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του με τα βιολογικά τέκνα.....  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved