Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Μαστρογιάννης Ιωάννης
Τεύχος : 118 έτος : 2015
...Αξιόλογος επίσης ητο καί η εν ετει 1937 συσταθεισα «Ελευθέρα Σχολή Κοινωνικης Προνοίας». (Πρβλ. Β.Δ. 19 Απριλίου 1937: «περί συστάσεως κοινωφελους Ιδρύματος υπό τήν επωνυμίαν «Ελευθέρα Σχολή Κοινωνικης Προνοίας»). Σκοπός της εν λόγω Σχολής ητο αφ ενός να δημιουργήση και καθοδηγήση το ενδιαφέρον ευρύτερου κύκλου, δια τα προβλήματα και τάς...  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved