Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Μαραγκάκη Παγώνα
Τεύχος : 119 έτος : 2015
Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας που πλήττει τον κλάδο της Κοινωνικής Εργασίας στη χώρα μας, των περικοπών στο δημόσιο τομέα, της αποδυνάμωσης του κράτους πρόνοιας με ταυτόχρονη κρίση των θεσμών και αξιών, των έντονων ανισοτήτων και των συγκρουόμενων κοινωνικά συμφερόντων, φαίνεται να ξεθωριάζει η γραμμή διάκρισης του επαγγελματικού ρόλου που διαχωρίζει τους κοινωνικούς λειτουργούς από τους...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved