Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΣΧΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ (επιμ.: Ψημένος Ιορδάνης)

Τεύχος 142 - Έτος 2021

Ο συλλογικός αυτός τόμος αποσκοπεί να φέρει στο προσκήνιο του ελληνικού επιστημονικού διαλόγου τη μετανάστευση, αφενός ως μια σημαντική συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη και κυρίως υπό την οπτική της διαμόρφωσης και της συμβολής του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού στη σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία και κοινωνία, και αφετέρου ως πεδίο θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, που επιχειρούν να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν το φαινόμενο και εν τέλει να απαντήσουν στο πώς και το γιατί. Η πολυσυλλεκτικότητα των οπτικών που συνθέτουν τον εν λόγω τόμο και ειδικότερα αυτές της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνικής εργασίας, της εγκληματολογίας, της φιλοσοφίας και της εκπαίδευσης, προσφέρουν στον αναγνώστη μια ευρεία, αλλά ταυτόχρονα πολύ συστηματική, σε βάθος και εστιασμένη στο πλαίσιο ανάλυση. Μολονότι το βιβλίο εν γένει διαπνέεται από μια συλλογική, στοχαστική και κριτικά προσανατολισμένη προσπάθεια θεωρητικής και ερευνητικής μελέτης επιμέρους πτυχών του φαινομένου, οι διακριτές αφετηρίες και στοχεύσεις επιτρέπουν την αδρή ομαδοποίηση των επιμέρους προσεγγίσεων και μια επιλεκτική παρουσίαση αυτών.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved