Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καραγκούνης Βασίλης
Τεύχος : 43 έτος : 1996
Στις επόμενες σελίδες αναλύεται ο όρος "Μικτές οικονομίες πρόνοιας”. Η συζήτηση επικεντρώνεται στους τρεις μη-κρατικούς τομείς και τα προβλήματα σχετικά με τη δυνατότητά τους ν’ αναπληρώσουν το κράτος. Το Βασικό επιχείρημα συνίσταται στο ότι σ' όλη την Ευρώπη το κράτος πρόνοιας βιώνει μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης, που στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό της αναλογίας μεταξύ κρατικής και ιδιωτικής πρόνοιας Εξετάζονται τα προβλήματα που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η εμπειρική ανάλυση μας δείχνει ότι η αναλογία μεταξύ κρατικής και ιδιωτικής πρόνοιας πρέπει να συνδέεται με θεσμικά και κανονιστικά θέματα (δημοκρατικός έλεγχος), αλλά και με τη δυνατότητα της ιδιωτικής πρόνοιας να λειτουργήσει αποτελεσματικά στη θέση του κράτους.
Τεύχος : 50 έτος : 1998
Περίληψη Στις επόμενες σελίδες εξετάζεται η ριζοσπαστική φύση της κοινοτικής εργασίας, καθώς και η δυνατότητά της να προωθήσει την ανάπτυξη της συνειδητοποίησης. Το άρθρο επικεντρώνεται στην κριτική που η κοινοτική εργασία έχει δεχθεί κυρίως μέσα από ένα Μαρξιστικό “νιχιλιστικό” πρίσμα, το οποίο παρουσιάζει την εν λόγω εργασία σαν ένα μέσο κοινωνικού ελέγχου. Το Βασικό επιχείρημα συνίσταται στο ότι η κοινοτική εργασία πρέπει να προωθήσει τη σύναψη συμμαχιών και όχι τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών καταπιεζόμενων ομάδων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και βασιζόμενη στη φεμινιστική αρχή ότι κάθε προσωπικό ζήτημα έχει και πολιτικές διαστάσεις, το παρόν άρθρο προσπαθεί να δώσει μια πιο αισιόδοξη εικόνα της κοινοτικής εργασίας, ενός μέσου για την προώθηση της πολιτικής αφύπνισης και συνειδητοποίησης των ατόμων.
Τεύχος : 77 έτος : 2005
Το άρθρο αναφέρεται στις σύγχρονες τάσεις και απόψεις σχετικά με την εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων του τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας και της αντιμετώπισής του, στην ποιότητα ζωής του ατόμου. H συζήτηση επικεντρώνεται στην παρουσίαση του τρόπου δράσης του κοινωνικού λειτουργού για την προετοιμασία, ενδυνάμωση και ομαλή προσαρμογή του ασθενή και της οικογένειάς του στα δεδομένα που έχουν προκύψει από τη χρόνια νόσο και τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται. Το δασικό επιχείρημα συνίσταται στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός πλαισίου διεπιστημονικής παρέμβασης που συνεκτιμά τις ψυχοκοινωνικές παραμέτρους που βοηθούν ή παίζουν ανασταλτικό παράγοντα σε αυτή τη διαδικασία.
Τεύχος : 142 έτος : 2021
Ο συλλογικός αυτός τόμος αποσκοπεί να φέρει στο προσκήνιο του ελληνικού επιστημονικού διαλόγου τη μετανάστευση, αφενός ως μια σημαντική συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη και κυρίως υπό την οπτική της διαμόρφωσης και της συμβολής του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού στη σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία και κοινωνία, και αφετέρου ως πεδίο θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, που επιχειρούν να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν το φαινόμενο και εν τέλει να απαντήσουν στο πώς και το γιατί. Η πολυσυλλεκτικότητα των οπτικών που συνθέτουν τον εν λόγω τόμο και ειδικότερα αυτές της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνικής εργασίας, της εγκληματολογίας, της φιλοσοφίας και της εκπαίδευσης, προσφέρουν στον αναγνώστη μια ευρεία, αλλά ταυτόχρονα πολύ συστηματική, σε βάθος και εστιασμένη στο πλαίσιο ανάλυση....
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved