Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Τεύχος 113 - Έτος 2014
Συγγραφείς : Παπούλη Ελένη

Περίληψη

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει και αναλύει την εξέλιξη και ανάπτυξη των αξιών της κοινωνικής εργασίας από τη γέννηση του επαγγέλματος στα τέλη του 19ου αιώνα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ μέχρι σήμερα. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η κοινωνική εργασία ως ανθρωπιστικό επάγγελμα είναι βαθιά ριζωμένη σε οικουμενικές και πανανθρώπινες αξίες, αρχές και ιδανικά, που αποτέλεσαν τον πυρήνα του ηθικού και αξιακού της συστήματος.Ωστόσο, η εξέλιξη της ανάπτυξης των αξιών της κοινωνικής εργασίας έχε έντονα επηρεαστεί από τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες κάτω από τις οποίες το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού ασκήθηκε ειδικά στις δυτικές βιομηχανοποιημένες κοινωνίες. Σήμερα, η κοινωνική εργασία ως αξιακά εδραιωμένο επάγγελμα χαρακτηρίζεται από την αρμονική συνύπαρξη των παραδοσιακών επαγγελματικών αξιών (π.χ. σεβασμός, αξιοπρέπεια, εξατομίκευση) με τις σύγχρονες επαγγελματικές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των ριζοσπαστικών αξιών (π.χ. συνεργασία, ενδυνάμωση, συνηγορία-υπεράσπιση).

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved