Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Παπούλη Ελένη
Τεύχος : 113 έτος : 2014
Συγγραφείς: Παπούλη Ελένη
Περίληψη Το παρόν άρθρο παρουσιάζει και αναλύει την εξέλιξη και ανάπτυξη των αξιών της κοινωνικής εργασίας από τη γέννηση του επαγγέλματος στα τέλη του 19ου αιώνα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ μέχρι σήμερα. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η κοινωνική εργασία ως ανθρωπιστικό επάγγελμα είναι βαθιά ριζωμένη σε οικουμενικές και πανανθρώπινες αξίες, αρχές και ιδανικά, που αποτέλεσαν τον πυρήνα του ηθικού και αξιακού της συστήματος...
Τεύχος : 82 έτος : 2006
Συγγραφείς: Παπούλη Ελένη
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) αποτελεί θεμελιώδες κείμενο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων σε όλο τον κόσμο. Μέσα από τις θεματικές ενότητες της Σύμβασης αντλούνται και εξετάζονται άρθρα τα οποία αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών ...
Τεύχος : 65 έτος : 2002
Συγγραφείς: Παπούλη Ελένη
Εισαγωγή H έννοια της συναισθηματικής ή ψυχολογικής κακοποίησης, ως ιδιαίτερη μορφή παιδικής κακοποίησης, έχει μελετηθεί ελάχιστα τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία. Τόσο οι θεωρητικοί όσο και οι ειδικοί επιστήμονες στα θέματα αυτά εστιάζουν, συνήθως, στα αποτελέσματα των άλλων μορφών παιδικής κακοποίησης(π.χ σεξουαλική, σωματική κ.ά) και παραμελούν την σημασία που έχει η συναισθηματική κακοποίηση στην υγεία του παιδιού...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved