Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τεύχος 82 - Έτος 2006
Συγγραφείς : Παπούλη Ελένη

Περίληψη

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) αποτελεί θεμελιώδες κείμενο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων σε όλο τον κόσμο. Μέσα από τις θεματικές ενότητες της Σύμβασης αντλούνται και εξετάζονται άρθρα τα οποία αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών στην κλειστή περίθαλψη με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού εφαρμογής τους στον πληθυσμό των παιδιών στα Ελληνικά Ιδρύματα. Παράλληλα, παρουσιάζεται η γενικότερη εικόνα των Ιδρυμάτων στην Ελλάδα και διατυπώνονται προβληματισμοί και προτάσεις για τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης".

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved