Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - 1943-2017: ΤΑΣΕΙΣ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Τεύχος 126 - Έτος 2017
Συγγραφείς : Ανδρονίκου Άντρη

Περίληψη

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να μελετήσει, να καταγράψει, να περιγράψει, να παρουσιάσει και να αναλύσει την εφαρμογή της σχολικής κοινωνικής εργασίας στην Κύπρο μέσα από τους σημαντικότερους ιστορικούς σταθμούς όπως αυτοί διαμορφώθηκαν διαχρονικά και συνέβαλαν στην ανάπτυξή της.  Η διερεύνηση  φέρνει στο φως και κατατάσσει τη σχολική κοινωνική εργασία στην Κύπρο σε τρεις σημαντικές χρονικές περιόδους: την Πρώϊμη εποχή 1943 - 1960, τη Νέα εποχή 1961 - 2007 και την Τρέχουσα εποχή 2008 - 2017. Μέσα από τα  ευρήματα αναδεικνύεται η διάδοση και η ανάπτυξή της στο σχολείο θέτοντας ως προάγγελο της εφαρμογής της τους ανήλικους παραβάτες και το συστημικό μοντέλο παρέμβασης της κοινωνικής εργασίας, με εστίαση στη βελτίωση των αλληλεπιδράσεων του τρίπτυχου μαθητές/τριες - οικογένεια - σχολείο, μέσα από την Κοινωνική Εργασία με Άτομα, Ομάδες,  Οικογένειες και την Κοινότητα. Αντίστοιχα, αναδύονται οι μορφές και τα πεδία  εφαρμογής της αλλά και οι εναλλασσόμενοι ρόλοι των επαγγελματιών,  από το ρόλο του επόπτη στο ρόλο του εξωτερικού συμβούλου και καθοδηγητή μέχρι τη δημιουργία Κοινωνικής Υπηρεσίας στο σχολικό περιβάλλον.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2022. All Rights Reserved