Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Ανδρονίκου Άντρη
Τεύχος : 112 έτος : 2013
ΠερίληψηΤο άρθρο αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει και να αναλύσει την έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών στην Κύπρο, τα δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία των θυμάτων και θυτών, τις πρόνοιες των Περί Βίας στην Οικογένεια νόμων του 2000 και 2004 καθώς και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το πεδίο. Η διερεύνηση έγινε μέσα από τη συλλογή στοιχείων...
Τεύχος : 126 έτος : 2017
Συγγραφείς: Ανδρονίκου Άντρη
Το άρθρο αυτό επιχειρεί να μελετήσει, να καταγράψει, να περιγράψει, να παρουσιάσει και να αναλύσει την εφαρμογή της σχολικής κοινωνικής εργασίας στην Κύπρο μέσα από τους σημαντικότερους ιστορικούς σταθμούς όπως αυτοί διαμορφώθηκαν διαχρονικά και συνέβαλαν στην ανάπτυξή της...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2022. All Rights Reserved